NotusVent A/S tilbyder:

  • Synlighed, det er vigtigt for os at være en medspiller på holdet, have styr på tidsplaner, byggeriet stade, leveringer til tiden og være på pladsen når der er brug for det.
  • Proaktiv, tager ansvar og hjælper med at løse de udfordringer der opstår undervejs i alle faser.
  • Rådgivende, qua vores erfaring kan vi supervisere på de mest komplekse systemer inden for ventilation.
  • Projektering, vi analyserer altid vores projekter og sørger for at disse er bygbare.