KOMFORTVENTILATION EN GOD INVESTERING

Ønsker du en god trivsel for dig og dine kollegaer/elever, så er en god komfortventilation en overset nøglespiller.

Et godt og sundt indeklima medfører lavere fravær, mere tilfredse brugere og en højere effektivitet/indlæring.

Komfortventilation er ikke nødvendigvis kun en udgift. Har du den rigtige ventilation, vil det ikke være nødvendigt at udlufte via åbne døre og vinduer som koster en masse penge på varmeregningen. Via ventilationssystemet bliver varmen genanvendt og varmeregningen vil blive reduceret.

NotusVent A/S kan håndtere de mest komplekse byggerier og via vores erfaring være sparringspartner i byggeriet med både udførende og rådgivende parter. NotusVent A/S tager aktiv del og ansvar for den løsning der er mest optimal i forhold til projektet.