LABORATORIE VENTILAION SIKRER SUNDHED OG TROVÆRDIGE RESULTATER

Mange virksomheder, arbejder med skadelige stoffer og har brug for at disse håndteres 100% forsvarligt. Både når der arbejdes aktivt eller de står og afgasser. Det kan det være direkte livstruende hvis der ikke er styr på hvad der sker med disse stoffer.

NotusVent A/S kan via vores erfaring være en aktiv samarbejdspartner med implicerede parter for at sikre at systemet bliver opbygget korrekt. Her er det ikke altid energien der har så høj en prioritet, mere vigtigt er det at dampe kommer de rigtige steder hen, trykforholdende i diverse rum skal styres hurtigt og med stor præcision.